Rambler's Top100 ÌÅÒÀ - Óêðàèíà. Ðåéòèíã ñàéòîâ Óêðàèíà îíëàéí Украинский портАл ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ

    Бесплатный обновляемый архив бланков Украины

Бланки по разделам

Сейчас на сайте более 400 бланков

Первичные бланки

(НА-1)Акт введення в господарський оборот о'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №_ ./ред. пр. №732 от 22.11.2004 №732/.

(НА-3)Акт вибуття (ліквідації) о'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №_ ./ред. пр. №732 от 22.11.2004 №732/.

Акт iнвентаризацiї товарiв, якi перебувають у дорозi .

Акт інвентаризації алкогольних напоїв в складі готової продукції .

(5-ВТ)Акт № від "____"_________р. на уцінення комісійних товарів .

(дод.1 до наказу № 148/234/383)Акт звiряння розрахункiв .

(03-4)Акт на списання автотранспортних засобів .

(С3-3)Акт на списання використаних бланків суворої звітності .

(МП-8)Акт на списання малоцінних та швидкозношувальних предметів .

(ОЗ-3)Акт на списання основних засобів .

Акт перевірки наявності бланків суворої звітності .

(7-ВТ)Акт переоцінення № .

(ОЗ-1)Акт приймання-передачи основних засобів .

Акт про зняття комісійних товарів з продажу .

(дод.1)Акт про результати інвентаризації наявних коштів .

(М-2а)Акт списання бланків довіреностей .

Бухгалтерская справка .

(ВНА-1)Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу).

Ведомость 1-м.

Ведомость 2-м.

Ведомость 3-м.

Ведомость 4-м.

Ведомость 5-м.

Ведомость 8 забалансового учета ______________ за 20____г.

(ВК-9)Ведомость учета заработной платы.

(2КО-2)Видатковий касовий ордер .

Главная книга .

(65)Денний забірний лист.

Дефектний акт.

Довідка./Бланк в редакции приказа № 523 от 28.12.2001 г./.

Довідка про використані розрахункові книжки .

(додаток № 1 до податкової накладної)Додаток до податкової накладної ./С изменениями внесенными приказом N 244 от 30.06.2005г./.

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ" за 20__ рік .

Журнал 1, ведомости дебетовых оборотов за ________________ 20__ г. по счетам 30"Касса", 31 "Счета в банках", 33 "Прочие денежные средства" , аналитические данные к счетам 30,31,33.

Журнал 2 за ______________ 20__г. по кредиту счетов 50 "Долгосрочные ссуды", 60 "Краткосрочные ссуды", аналитические данные счетов 50, 60 .

Журнал 3, ведомости аналитического учета за ________________ 20__г. по кредиту счетов: 16, 17, 34, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69 .

Журнал 4 за ____________ 20__г. по кредиту счетов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35 .

Журнал 5 за ___________20__г. по кредиту счетов: 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66 .

Журнал 5А за __________20__г. по кредиту счетов: 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66 .

Журнал 6 за __________ 20__г. по кредиту счетов: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 .

Журнал 7 за ___________20__г. по кредиту счетов: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 .

Журнал учета хозяйственных операций.

Закупочный акт .

Заява про відмову від застосування податкової соціальної пільги .

Заява про застосування податкової .

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт .

Звіт про роботу цеху по виробництву та розливу лікеро-горілчаних виробів .

Звіт про роботу цеху розливу виноробної продукції .

Звіт про рух алкогольних напоїв на складі готової продукції .

(М-21) Інвентаризаційний опис .

(ИНВ-1) Инвентаризационная опись основных средств .

(ИНВ-3) Инвентаризационная опись товарно- материальных ценностей .

(инв-13 тип.межведомств.форма ) Инвентаризационная опись товаров, материалов и денежних средств в торговле .

(инв-16) Инвентаризационная опись ценностей и бланков документов строгой отчетности .

(НА-2) Інвентарна картка обліку о'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №_ / ред. пр. №732 от 22.11.2004г. №732/.

Інвентарна картка обліку основних засобів .

(НА-4) Інвентаризаційний опис о'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №_ / ред. пр. №732 от 22.11.2004г. №732/.

Календар видачі заробітної плати .

(57) Калькуляционная карточка № .

(СЗ-5 типова форма) Картка-довідка по виданих і використаних бланках суворої звітності .

(1-ВТ) Квитанція (другий примірник- комітентська картка) .

(1-ВТ) Квитанція (перший примірник) .

Лист - расшифровка .

Накладна .

Накладна витрат .

Накладна на передачу алкогольних напоїв з виробництва в склад готової продукції .

(6-ВТ) Оборотна відомість .

Оборотно-сальдовая ведомость .

Особова картка .

Оцінно-здавальна відомість .

Платіжна вимога .

Платіжне доручення .

(Т-53) Платіжна відомость .

Податкова накладна / С изменениями внесенными приказом N 244 от 30.06.2005г./. .

Посвідчення про відрядження .

Прибуткова відомість .

(КО-1) Прибутковий касовий ордер .

(СЗ-1) Прибутково-видаткова накладна № на бланки суворої звітності .

Протокол N _ засідання уповноваженних із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності .

Протокол засідання комісії із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності .

(Т-52) Розрахунок заробітної плати .

Рахунок - фактура .

Реестр депонированной заработной платы .

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних / С изменениями внесенными приказом N 244 от 30.06.2005г./.

(дод. 2) Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної / изменениями внесенными приказом N 244 от 30.06.2005г./.

Розцінений опис робіт .

(Т-14) Табель обліку використовування рабочого часу .

Товарний звіт № .

(3-ВТ) Товарний ярлик .

Форма, за якою ведеться реєстр виданих переказних векселів та простих векселів .


Украинская Баннерная Сеть
Украинская Баннерная Сеть


Google
 


TOP.zp.ua Ортопедические, анатомические матрасы и подушки из натурального латекса
Главная | Регистрационные | Налоговая | Пенсионный фонд | Соцстрах | Фонд занятости | Статистика
© 2008 Бесплатный сайт бланков бухгалтерского учета и отчетности Украины.
 
Hosted by uCoz