Rambler's Top100 ÌÅÒÀ - Óêðàèíà. Ðåéòèíã ñàéòîâ Óêðàèíà îíëàéí Украинский портАл ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ

    Бесплатный обновляемый архив бланков Украины

Pantera 3.0 - программа рассылки объявлений
Бланки по разделам

Сейчас на сайте более 400 бланков

Налоговая

Акт інвентаризації акцизних марок .

Акт інвентаризації алкогольних напоїв (тютюнових виробів) .

(23) Акт звірки розрахунків по платежах в бюджет .

(1 за ДКУД ) Баланс. / Бланк в редакции приказа № 989 от 25.11.2002 г./ .

Баланс (додаток 1 до Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України) .

Вiдомiсть про облік балансової вартості матерiальних активів .

Відомість про балансову вартість товарних запасів .

Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів .

(дод.1) Відомості про наявність документів на землю .

Декларація з податку на доходу (прибуток) страховика . / Бланк в редакции приказа № 205 от 07.04.04 г./. .

Декларація з податку на прибуток банку . / Наказ ДПА України № 473 від 24.10.05 г./. .

Декларація з податку на прибуток підприємства . / Зміни згідно наказу ДПА України № 448 от 12.10.05 г./. .

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами .

Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари .

Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200 __ року або за інший період звітного року .

Довiдка про вiдсутнiсть за межами України валютних цiнностей та майна .

Довiдка про проведення декларування валютних цiнностей, доходiв та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами .

Довідка №______ про попередню перевірку податкової декларації по податку на додану вартість .

( Додаток 2) Довідка щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. / у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 № 159/ .

Довідка для здійснення операцій купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними операціями .

Довідка здійснення операцій купівлі іноземної валюти на УМВБ та КМВБ та оплати платіжних документів у вільно конвертованій валюті на виконання зобов'язань перед нерезидентами .

(4-ОПП) Довідка про взяття на облік платника податків. /Бланк в редакции приказа № 149 от 03.04.02 г./.

Довідка про видачу квитанційних книжок .

Довідка про використані розрахункові книжки .

Довідка про додаткові витрати, які підлягають компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі за станом на.

(12-ОПП) Довідка про зняття з обліку платника податків./ Бланк в редакции приказа № 195 от 14.05.2001 г./.

Довідка про опломбування РРО ./ С изменениями, внесенными приказом N 248 от 28.04.2004 г./.

Довідка про придбання розрахункових книжок .

(дод.6) Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій ./ С изменениями, внесенными приказом N 248 от 28.04.2004 г./. .

Довідка про реєстрацію розрахункових книжок .

Довідка про резервування фіскального номера РРО ./ С изменениями, внесенными приказом N 248 от 28.04.2004 г./.

Довідка про самостійне нарахування платником податку на прибуток штрафу у розмірі десяти відсотків суми недоїмки, яка виникла в результаті виявлення таким платником податку помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації* .

Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій .

Довідка про суми єдиного податку, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах .

Довідка про суми ПДВ, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах .

Довідка про суми акцизного збору (до розрахунку акцизного збору за __________ 200__року), які збільшують або зменшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах .

Довідка про суми зібраного та перерахованого до міського бюджету ринкового збору, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах ./ См. бланк «Податковий розрахунок ринкового збору»/.

Довідка про суми зібраного та перерахованого збору за паркування автотранспорту, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах ./ См. бланк "Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту"/.

Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання у результаті виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах .

Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах .

Довідка про суму виплаченого доходу і утриманого податку у 200__ році не за місцем основної роботи, у т. ч. за сумісництвом та цивільно-правовими договорами . / Новая действующая редакция от 28.12.2001 г., приказ № 52 /.

Довідка про цільове використання коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань .

Довідка про цільове використання спирту етилового виробником лікарських засобів .

(5-ОПП) Заява для фізичних осіб (суб'єктів підприємницької чи приватної діяльності) ./ Бланк в редакции приказа № 195 от 14.05.2001 г./.

(1-ОПП) Заява для юридичних осіб (філій) ./ Бланк в редакции приказа № 149 от 03.04.02 г ./.

Заява на одержання патенту про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян .

Заява на отримання Довідки для здійснення операцій купівлі іноземної валюти на УМВБ та КМВБ та оплати платіжних документів у вільно конвертованій валюті на виконання зобов'язань перед нерезидентами .

(3-ПДВ дод.3) Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість .

(дод.1) Заява про вибір квартальнго звітного (податкового) періоду .

Заява про видачу свiдоцтва про право сплати єдиного податку .

(3-Р) Заява про виключення з Реєстру платника податку на додану вартість .

Заява про внесення місць зберігання алкогольних напоїв (тютюнових виробів) до Єдиного державного реєстру .

Заява про встановлення податкового періоду .

(8-ОПП) Заява про зняття з обліку платника податку ./ Бланк в редакции приказа № 195 от 14.05.2001 г./.

(9-ОПП) Заява про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) ./ Бланк в редакции приказа № 195 от 14.05.2001 г./.

(дод.4) Заява про повернення суми бюджетного відшкодування .

Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ./ Бланк в редакции приказа № 521 от 28.12.01 г./.

Заява-розрахунок на придбання акцизних марок під інвентаризаційні залишки .

Заявка-розрахунок на придбання марок гербового збору .

Звіт про надходження та використання спирту етилового .

(1-ПП) Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" .

(2-ТН) Звіт про використання води .

Звіт про використання коштів, нарахованих (отриманих) у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку .

(ЗВР-1) Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) ./ Бланк в редакции приказа № 248 от 28.04.04 г./.

Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів ./ Додаток 1 до Порядку надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів/ .

(4 за ДКУД) Звіт про власний капітал .

Звіт про доходи, одержані учасниками договору про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи .

(2-РС місячна) Звіт про надходження та використання спирту виробниками спиртовмісної продукції .

Звіт про обсяг отриманих підакцизних товарів (продукції), нараховану та сплачену до бюджету суму акцизного збору покупцями (одержувачами) таких підакцизних товарів (продукції) .

Звіт про обсяг переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах суб'єктів підприємницької діяльності, і утриману суму акцизного збору .

Звіт про обсяг продажу ввезених (імпортованих) підакцизних товарів (продукції) та розміри одержаних з покупців і перерахованих до бюджету сум акцизного збору .

(1-РС місячна) Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту .

( Форма 2-PC квартальна в розрізі місяців) Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв./ Наказ ДПА України № 449 від 13 жовтня 2005р./ .

( Форма 1-PC квартальна в розрізі місяців) Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту ./ Наказ ДПА України № 449 від 13 жовтня 2005р./ .

( Форма 3-PC квартальна в розрізі місяців) Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів ./ Наказ ДПА України № 449 від 13 жовтня 2005р./ .

( 1-ОА) Звіт про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв .

(дод.2) Звіт про пільги на земельний податок .

Звіт про результат річних перерахунків прибуткового податку з громадян за 200__ р.

(1-ДДЗ) Звіт про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів) .

(3 за ДКУД) Звіт про рух грошових коштів .

(1-ПП) Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку .

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ./ Бланк в редакции приказа № 133 от 28.03.2002 г./ .

(2 за ДКУД ) Звіт про фінансові результати ./ Бланк в редакции приказа № 989 от 25.11.2002 г./ .

Звіт про фінансові результати (додаток 2 до Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України) .

Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ./ Бланк в редакции приказа № 521 от 28.12.01 г./ .

Згода .

Інвентаризаційна картка платника податку на додану вартість .

Інформаційна довідка .

Інформація про відвантаження продукції на експорт і надходження валютної виручки на рахунок .

(1-ОПП додаток 4) Інформація про види діяльності та ліцензії .

(1-ОПП додаток 2) Інформація про головне підприємство .

(1-ОПП додаток 3) Інформація про об'єкти підприємства. .

Інформація про плату імпортної продукції та надходження товарів за квартал _____ .

(1-ОПП додаток 1) Інформація про філії, відділення та інші відокремлені підрозділи .

(1-ДР) Облікова картка .

Отчет о результатах годовых перерасчетов подоходного налога с граждан за 200__ г.

(дод.1) Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2004 року) .

(додаток) Перерахунок податкового зобов'язання збору за користування радіочастотним ресурсом України за минулий період . /Утвержден приказом № 157 от 25.04.2005г./.

Повідомлення від платника податків про відкриття (закриття) рахунку в установі банку .

Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства .

Повідомлення про надання дозволу на початок ведення гірничих робіт суб'єкту підприємницької діяльності - користувачу надр .

(11-ОПП) Повідомлення про подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) ./ Бланк в редакции приказа № 195 от 14.05.2001 г./.

Податкова декларація з податку на додану вартість ./ С изменениями, внесенными приказом от 28.02.2005 № 90 г./ .

Податкова декларація з податку на додану вартість . / Наказ ДПА України 30.05.97 № 166 редакція наказу ДПА України від 17.03.2008 № 159./ .

Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) ./ С изменениями, внесенными приказом от 28.02.2005 № 90 г./ .

Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена). / Наказ ДПА України 23.10.98 № 499 редакція наказу ДПА України від 17.03.2008 № 159/ .

Подадкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності . /Наказ ДПА України № 588 від 20 грудня 2005р./ .

Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України . С изменениями согласно приказу № 157 от 25.04.2005 г./ .

Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями . /Бланк в редакции приказа № 81 от 09.02.04 г./ .

Податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного .

Податковий звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи .

Податковий розрахунок збору з власників собак .

Податковий розрахунок збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі .

Податковий розрахунок збору за виграш на бігах на іподромі .

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища . / утв. приказом № 111 от 17.03.2005г./.

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища - додаток . / утв. приказом № 111 от 17.03.2005г./.

Податковий розрахунок збору за право використання місцевої символіки .

Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту .

Податковий розрахунок збору за проведення гастрольних заходів .

Податковий розрахунок земельного податку .

Податковий розрахунок комунального податку .

Податковий розрахунок курортного збору .

Податковий розрахунок податку з реклами .

Податковий розрахунок резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб .

Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат / наказ № 610 ДПА України від 28.12.2005р./ .

Податковий розрахунок ринкового збору .

(1ДФ) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку .

Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку .

(дод.3) Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках" .

(дод.4) Примітка "Рахунки довірчого управління" .

(5 за ДКУД) Примітки до річної фінансової звітності / Бланк в редакции приказа № 602 от 28.10.03 г./ .

Протокол проведення відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податків .

Расчет авансовых взносов налога на прибыль филиалов и юридического лица .

(1-ПДВ дод.1) Реєстраційна заява .

(1-Р) Реєстраційна заява платника податку на додану вартість .

Реєстраційне посвідчення / С изменениями, внесенными приказом N 248 от 28.04.2004 г./.

Розрахунок / Бланк в редакции приказа № 170 от 18.04.2001 г./.

Розрахунок збору у вигляді цільової надбавки до діючого тариіу на електричну і теплову енергію / У ред. наказу ДПА України № 435 від 01.10.05р./.

Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларацiї .

Розрахунок акцизного збору /С изменениями, внесенными приказом № 144 от 19.04.2005 г./ .

Розрахунок бюджетного вiдшкодування .

( Додаток 3) РОЗРАХУНОК СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ. / у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 № 159/ .

Розрахунок відокремлених валових доходів, оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво на підставі складання відокремленого балансу фінансово-господарської д .

Розрахунок відрахувань частини плати за транзит газу через територію України .

Розрахунок видатків по виплаті компенсації і наданню пільг громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи .

Розрахунок експортного відшкодування / Бланк в редакции приказа № 63 от 02.02. 04 г./ .

Розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються на родовищах з ваковидобувними та виснаженими запасами .

Розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються на території України .

Розрахунок збору за геологорозвідувельні роботи, виконані за рахунок державного бюджету .

Розрахунок збору за користування водами для потреб водного транспорту /Бланк в редакции приказа № 47/20/37/28 от 23.01.2002 г./ .

Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики /Бланк в редакции приказа № 47/20/37/28 от 23.01.2002 г./ .

Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду .

Розрахунок збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (для електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, та теплової енергії) .

(дод.4) Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку .

(дод.6) Розрахунок земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів .

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється податковим органом / Бланк с изменениями согласно приказа № 180 от 25.04.2001г./ .

Розрахунок плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин / Бланк в редакции приказа № 9/10/14/11 от 09.01.02 г./ .

Розрахунок плати за користування надрами для видобування вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничо- рудної та будівельної сировини / Бланк в редакции приказа № 8/9/13/109 от 09.01.02 г ./ .

Розрахунок плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди / Бланк в редакции приказа № 467/998/578/478 от 26.11.02 г./ .

Розрахунок плати за користування надрами для видобування мінеральної підземної води / Бланк в редакции приказа № 8/9/13/109 от 09.01.02 г./ .

Розрахунок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), титанової та титано-цирконієвої руди, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мул / Бланк в редакции приказа № 467/998/578/478 от 26.11.02 г./ .

Розрахунок плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів) / Бланк в редакции приказа № 8/9/13/109 от 09.01.02 г./ .

Розрахунок по рентній платі за нафту і природний газ, що видобуваються на території України .

Розрахунок погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість .

Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту / Бланк в редакции приказа № 140 от 29.03.02 г./ .

Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства / Бланк в редакции приказа № 599 от 15.12.2003 г./ .

Розрахунок рентної плати за транзитне транспортування природного газу територією України .

Розрахунок рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України .

Розрахунок рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами .

Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою / В редакции приказа от 20.04.2005г. № 145/ .

Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом у звязку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці .

(дод.5) Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку .

(дод.3) Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення .

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів .

(дод.3) Розрахунок частки бюджетного вiдшкодування .

( Додаток 5) Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів. / Наказ ДПА України від 17.03.2008 № 159/ .

( Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)) Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів. / Наказ ДПА України від 17.03.2008 № 159/ .

Справка по заработной плате .

(дод.4) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої) .

(дод.6) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої) .

(дод.3) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок / Бланк в редакции приказа № 63 от 02.02.04 г./ .

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок / Додаток до Порядку складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховик/ .

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок / Додаток до Порядку складання декларації з податку на прибуток банк / .

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок / Додаток до Порядку складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особо / .

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самотійно виявлених помилок /Додаток до Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємств / .

(1-М) Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва Бланк с изменениями, внесенными приказом № 101 от 24.02.2001г. / .Украинская Баннерная Сеть


Украинская Баннерная Сеть


Украинская Баннерная СетьGoogle
 


TOP.zp.ua Ортопедические, анатомические матрасы и подушки из натурального латекса
Главная | Первичные бланки | Регистрационные | Пенсионный фонд | Соцстрах | Фонд занятости | Статистика
© 2008 Бесплатный сайт бланков бухгалтерского учета и отчетности Украины.
 
Hosted by uCoz