Rambler's Top100 ÌÅÒÀ - Óêðàèíà. Ðåéòèíã ñàéòîâ Óêðàèíà îíëàéí Украинский портАл ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ

    Бесплатный обновляемый архив бланков Украины

Pantera 3.0 - программа рассылки объявлений
Бланки по разделам

Сейчас на сайте более 400 бланков

Статистика

(1 за ДКУД ) Баланс / Бланк в редакции приказа № 989 от 25.11.2002 г./ .

(1-програми квартальна) Виконання програм з пріоритетного розвитку наукової та інноваційної діяльності .

(1-послуги аудит) Звіт Аудиторської фірми / аудитора про виконані роботи / надані послуги .

(1-ПВ місячна) Звіт з праці / утверждена приказом N 472 от 11.08.2004 г./ .

(1-ПВ термінова-квартальна) Звіт з праці (термінова - квартальна) / утв. приказом от 11.08.2004г. № 472./ .

(1-п (малі) до форми №1-підприємн ) Звіт малого підприємства про виробництво промислової продукції /Утвержден приказом № 238 от 18.07.2000 г./ .

(1-ІП) Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку .

(3-ПВ термінова-піврічна) Звіт про використання робочого часу / В редакции приказа № 236 от 12.08.2005 г./ .

(1-інвестиції-річна ) Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) .

(10-зез ) Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу /Бланк в редакции приказа № 343 от 15.10.2003 г./ .

(13-зез ) Звіт про іноземні інвестиції в Україну /Бланк в редакции приказа № 343 от 15.10.2003 г./ .

(2-тп-мисливство) Звіт про ведення мисливького господарства .

(1-наука квартальна) Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт .

(3-ПВ квартальна) Звіт про використання робочого часу / Бланк в редакции приказа № 224 от 21.07.03 г./ .

(1-опт квартальна) Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі / Бланк в редакции приказа № 317 от 27.08.2002 г./ .

(1-опт річна) Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі за 200__ рік .

(1-екологічні витрати) Звіт про екологічні збори та поточні витрати на охорону природи .

(9-ЗЕЗ) Звіт про експорт (імпорт) послуг / согласно приказа № 266 от 15.07.2002 г./ .

(5-ЗЕЗ) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування .

(2-МБ) Звіт про заготівлю та поставку брухту чорних металів .

(10-ПІ) Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів .

(4-мтп квартальна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти / Бланк в редакции приказа № 293 от 10.09.03 г./ .

(4-МТП місячна) Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів / Бланк в редакции приказа № 308 от 27.06.2001 г./ .

(4-дм ) Звіт про залишки, надходженняі витрати дорогоцінних металів, які містяться у приладах, устаткованні та інших виробах .

(6-ПВ) Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання .

(2-інвестиції квартальна) Звіт про капітальні інвестиції /Бланк в редакции приказа № 369 от 03.11.03 г./ .

(5-лг річна) Звіт про лісові пожежі за станом на 1 листопада 200__р. .

(2-інф річна) Звіт про наявність обчислювальної техніки .

(11-ОЗ річна ) Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за 200 рік / Бланк в редакции приказа № 235 от 28.07.2003 г./ .

(7-торг) Звіт про наявність торгової мережі і мережі громадського харчування (включаючи сезонну мережу) на 1 січня 200_ р. .

(1-опт місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту / утв. приказом от 14.10.2004г. № 560 /.

(2-лг квартальна) Звіт про обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства .

(1-послуги річна) Звіт про обсяги реалізованих послуг /Вводится приказом № 271 от 18.07.2002 г./ .

(1-послуги місячна ) Звіт про обсяги реалізованих послуг / Бланк в редакции приказа № 221 от 18.07.2003 г./ .

(1-підприємництво (малі) піврічн.) Звіт про основні показники діяльності малих підприємств за I півріччя 200_ року .

(1-підприємництво (квартальна) Звіт про основні показники діяльності підприємства /В редакции приказа № 352 от 04.11.2005 г./ .

(1-підприємництво коротка) Звіт про основні показники діяльності підприємства за 200_ рік .

(2-тп повітря) Звіт про охорону атмосферного повітря .

(51-авто) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом .

(12-лг річна ) Звіт про порушення лісового законодавства та проведення лісозахисних робіт .

(1-лг) Звіт про проведення лісокультурних робіт .

(1-торги тендери) Звіт про проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти .

(1-опт квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі /Новая редакция бланка/ .

(1-опт ) Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 200_ рік / утв. приказом N 560 от 14.10.2004 г. / .

(3-торг) Звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства / В редакции приказа № 347 от 19.09.2002 г./ .

(11-МТП) Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії / Бланк в редакции приказа № 317 от 27.08.2002 г./ .

(2-тр річна) Звіт про роботу автотранспорту / Введена приказом № 218 от 14.07.2003 г./ .

(1-ПВ умови праці) Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці .

(1-торг) Звіт про товарооборот / утвержден приказом N 531 от 27.09.2004г. / .

(7-тнв) Звіт про травматизм на виробництві .

(2 за ДКУД) Звіт про фінансові результати / Бланк в редакции приказа № 989 от 25.11.2002 г./ .

(1-Б термінова) Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість .

Звіт про фінансову діяльність довірчого товариства .

Картка обліку руху основних засобів .

(1-інновація річна) Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства .

(5 за ДКУД) Примітки до річної фінансової звітності / Бланк в редакции приказа № 602 от 28.10.03 г./ .

(1-ЖКГ зима) Про підготовку об'єктів комунального господарства та житлового фонду до роботи в зимових умовах .

(1-П термінова місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) / Бланк в редакции приказа № 227 от 21.07.2003 г. / .
Google
 


TOP.zp.ua Ортопедические, анатомические матрасы и подушки из натурального латекса
Главная | Первичные бланки | Регистрационные | Налоговая | Пенсионный фонд | Соцстрах | Фонд занятости
© 2008 Бесплатный сайт бланков бухгалтерского учета и отчетности Украины.
 
Hosted by uCoz